۰۴ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

اضافه تناژ

چاپ

\r\n

اگر خودروی من اضافه تناژ داشته باشد چه اتفاقی رخ می دهد :

\r\n

 

\r\n

یک خودروی دارای اضافه تناژ نه تنها باعث خرابی جاده می شود بلکه به خود و سایر رانندگان نیز می تواند صدمه بزند .

\r\n

 

\r\n

وقتی اضافه تناژ دارید :

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • \r\n
  امکان دارد جریمه شده ویا گواهینامه خود را از دست بدهید .
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  باعث می شود کنترل وسیله نقلیه مشکل شود و ترمزها خوب عمل نکنند .
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  باعث ایجاد تنش زیادی روی محور خودروها می شود که باعث خرابی خودرو می شود .
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  اضافه تناژ غیر قانونی است لذا در صورت ایجاد تصادف مشمول پوشش بیمه نمی شود .
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  هزینه تعمیرات خودرو و مصرف سوخت را افزایش می دهد .
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  به حقوق سایر رانندگان و کاربران جاده تجاوز می نمائید .
  \r\n
 • \r\n
\r\n

 

\r\n

\r\n

تعریف اضافه تناژ :

\r\n

اضافه تناژ می تواند فقط اضافه تناژ محوری باشد اما وزن کل وسیله نقلیه دارای اضافه تناژ نباشد .

\r\n

 

\r\n

در شکل زیر سمت راست هر چند وزن کل در محدوده قانونی است لیکن وزن محور عقب در اثر چیدمان بد بار دارای اضافه تناژ است .

مدل محصول : اضافه تناژ