۳۰ مرداد ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

بار مجاز در کشورهای اروپایی

چاپ

\r\n

مقادیر وزن مجاز بار محوری در کشورهای مختلف اروپایی

\r\n

 

\r\n

در جدول ذیل مقادیر مجاز بار محوری و بار مجموع برای انواع وسایل نقلیه سنگین درج شده است .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

weights_1.jpg

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

در قسمت نکات به موارد استثناء و گروه های محوری نیز اشاره شده است .

مدل محصول : بار مجاز در کشورهای اروپایی