۰۴ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

لودسل L6W

چاپ
files-products-L6W[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg

کاتالوگ های پند تک

مدل محصول : لودسل L6W
Rated Load Capacity
Accuracy C3
Combined Error 0.0233
Sensitivity (mV/V) 2.0 + 0.2 %
Contention Aluminium
Protection IP65