۰۴ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

لودسل CCI

چاپ
files-products-cci[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg

کاتالوگ های پند تک

نماینده لودسل Ascell اسپانیا در ایران

\r\n

\r\n

\r\n

جهت استفاده در مخازن سیلو و باسکول های جاده ای

\r\n

\r\n

\r\n

مدل محصول : لودسل CCI
OIML Class C3, C4.5 Units
Rated Sensitivity C 2 ± 0/1 mV/V
Rated Input Voltage 10 V dc
Input Voltage Range 5~15 V ac/dc
Input Resistance 700 ± 10 Ω
Out put Resistance 700 ± 10 Ω
Capacity 30 ton
Cable Length 15 m
Environmenttal protection IP68