۰۴ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

باسکول محور کش

چاپ
files-products-969081[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg
files-products-278801[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-4819033[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-5166774[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-1092315[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-9306156[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-2771907[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-3979438[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-2912959[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg

کاتالوگ های پند تک

این باسکول از طریق اندازه گیری تک تک محورها وزن کل وسیله نقلیه را مشخص می نماید.

مدل محصول : باسکول محور کش
مشخصات
ظرفیت هر محور ٣٠ تن
ابعاد صفحه توزین 300x71 سانتیمتر
ارتفاع کم کل ارتفاع باسکول 50 سانتی متر می باشد
تعداد لودسل 4 عدد
نمایشگر توزین اندیکاتور ID400 ساخت فرانسه
ویژگیهای نرم افزاری
صفحه نمایش گرافیکی
دارای پله های 10 و 20 کیلوگرمی
قابلیت توزین حالت استاتیک ( محور به محور )و دینامیک
قابلیت محاسبه وزن وزن هر محور / وزن کل وسیله نقلیه