۳۰ مرداد ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

چک ویر _کنترل وزنی مدلEC-E

چاپ
files-products-249678EC-E-AirNossle[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg
files-products-BR-GB-EC-E-page-005[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-BR-GB-EC-E-page-002[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg
files-products-BR-GB-EC-E-page-001[7acd61628c48994928097660471c9163].jpg

کاتالوگ های پند تک

چک ویرهای سری:EC-E

این دسته ساده ترین کلاسی از چک ویرهای OCS است که میتواند وزن محصولات عبوری تا سرعت 150 محصول بر دقیقه را با دقت 0.2 گرم اندازه گیری کند . این مدل برای مصارف عومی خطوط تولید محصولات غذایی و دارویی در ایران مناسب است .

اصلاعات  کاملتر در کاتالوگ محصول موجود است .  

مدل محصول : چک ویر _کنترل وزنی مدلEC-E