۳۰ مرداد ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

توزین مخازن معلق

چاپ

با توجه به ظرفیت و مشخصات مکانیکی مخازن ، از انواع لودسل وقطعات مکانیکی واسط برای توزین این نوع از مخازن استفاده میشود.

\r\n

ویژه کار خانجات سیمان و بتن

مدل محصول : توزین مخازن معلق