بازدید از کارخانه تولید کننده در خارج از کشور

هدیه ویژه پندتک به خریداران سورتر و خطوط کارخانه

شرکت کنترل توزین پند – پندتک به منظور اکرام مشتریان خود تور بازدید از کشور مبدا محصولات و بازدید از کارخانه تولیدی آنها را برگزار می‌نماید!