خط جامد تولید دارو

مواد دارویی غالباً به صورت فرمولاسیون دوز جامد، عمدتاً به شکل خوراکی تجویز می شوند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دارو و همچنین مواد افزودنی اضافه شده به فرمولاسیون، همه در اطمینان از فعالیت درمانی مطلوب نقش دارند. قرص ها و کپسول ها رایج‌ترین انواع دوزهای جامد هستند که از قرن نوزدهم وجود داشته و به صورت واحد دوز هستند. این شکل دارو شامل مخلوطی از مواد تشکیل دهنده در یک زمینه سخت است که معمولاً حاوی دوز دقیق یک دارو می‌باشد. انواع دیگری از فرم های دوز جامد وجود دارد که برای تأمین نیازهای خاصی طراحی شده اند، اما به طور کلی داروهای شکل جامد معمولاً برای تجویز خوراکی در نظر گرفته شده اند. عمده ترین فرم دوز خوراکی جامد، قرص است و این می تواند از اشکال دوز ساده تا سیستم های پیچیده ترشحی اصلاح شده متغیر باشد.

ایستگاه پمپ WIP دارویی Canaan سری QW-WIP Station

بلندر دارویی Canaan مدل HDD-Bin Blender

بلندر دارویی Canaan مدل HTD-Bin Blender

بلندر دارویی Canaan مدل HYD-Bin Blender

بلندر دارویی Canaan مدل HZD-Bin Blender

پرس قرص Canaan مدل Tablet Press-GZPK (نسخه تیراژ بالا)

پرس قرص Canaan مدل Tablet Press-T420

پرس قرص آزمایشگاهی (Etorch (SMA مدل S60

پرس قرص دارویی (Etorch (SMA مدل S250/S500

پرس قرص دارویی (Etorch (SMA مدل S250C

پرکن کپسول Canaan مدل CFK-Capsule Filling

پرکن کپسول Canaan مدل NJP-1200-Capsule Filling

پرکن کپسول دارویی (Etorch (SMA مدل Z40

پرکن کپسول دارویی (Etorch (SMA مدل ZLAB

پرکن کپسول دارویی (Etorch (SMA مدل Z180

پرکن کپسول دارویی (Etorch (SMA مدل Z85

کپسول فیلینگ Canaan مدل NJP-400-Capsule Filling

کپسول فیلینگ Canaan مدل NJP-2300-Capsule Filling

کپسول فیلینگ Canaan مدل NJP-3500c/d-Capsule Filling

کپسول فیلینگ Canaan مدل NJP-800-Capsule Filling

کپسول فیلینگ سرعت بالا Harro Höfliger مدل Capsule Filling-Modu-C HS

دستگاه Canaan FBD سری Fluid Bed Dryer-FBW

دستگاه Canaan FBD سری Fluid Bed Dryer-FG

دستگاه Canaan FBG سری Fluid Bed Granulator-FZ

دستگاه Etorch (SMA) ,FBD سری LGL

دستگاه Etorch (SMA) ,FBD مدل HLSG600

دستگاه آسیاب Canaan سری Milling-NTFZ

دستگاه آسیاب Canaan سری Milling-ZLT

دستگاه گرانولاسیون مرطوب دارویی (Etorch (SMA مدل HLSG MINILAB

دستگاه بستر سیال دارویی (Etorch (SMA مدل LGL002

کوتینگ Canaan مدل BG-Coater

کوتینگ دارویی (Etorch (SMA مدل P MINILAB

کوتینگ دارویی (Etorch (SMA مدل P200

کوتینگ دارویی (Etorch (SMA سری G

کوتینگ آزمایشگاهی (Etorch (SMA سری P Lab

میکسر Canaan مدل HGD-Bin Blender

میکسر برش بالا Canaan سری High Shear Mixer-LHS

میکسر برش بالا Canaan سری High Shear Mixer-LHSZ