سورتر

به کاربردن ماشین آلات پیشرفته و مناسب در قسمت صنایع تبدیلی تعیین کننده کیفیت مطلوب کالا در زمان بسته بندی است. در این خصوص استفاده از ماشین آلات دقیق و سریع جهت سورت میتواند باعث رضایتمندی مشتری، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، دسته بندی محصولات و حفظ حقوق مصرف کننده شود. در این مورد شرکت پندتک ماشین آلات زیر را ارائه می دهد :

انواع سورتر